Arvotaustaa

Liikunnallinen elämäntapa lisää elinvoimaa

Innostava ja iloinen yhdessä liikkuminen luo terveyttä ja hyvinvointia nykyhetken lisäksi pitkälle tulevaisuuteen. Terveysvaikutusten lisäksi liikunnalla on tarjota yhteisöllisyyttä, porukalla tekemistä ja merkityksellisyyden tunnetta. Vastuun kantaminen nuorison liikuntamalleista ja myönteisten tapojen omaksumisesta kuuluu kaikille aikuisille. Nuorten henkinen ja fyysinen hyvinvointi on monen arvomaailmassa tärkeällä sijalla ja tämän tulisi näkyä myös käytännön toiminnassa. Liikuntamahdollisuuksien tulee olla kaikkien halukkaiden saatavilla kohtuullisin kustannuksin. Jokainen voi osallistua näiden mahdollisuuksien synnyttämiseen ja kehittämiseen omalla tavallaan Suomi 100 -juhlavuoden hengessä.

Vastuun kantaminen on iloinen asia

Aikuisuuteen kuuluu omien arvojen mukaisiin tavoitteisiin pyrkiminen yhdessä samanhenkisten ihmisten kanssa. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan kautta ja heidän innostamisensa mukaan yhteiseen tekemiseen tuottaa runsasta hedelmää tulevaisuudessa. Vastuun kantaminen kuuluu yhteisölle, joka muodostuu meistä kaikista. Jokainen voi osallistua omalla tavallaan ja kaikkien panosta tarvitaan. Suomi 100 -juhlavuoden teeman mukaisesti asioita ei tarvitse tehdä yksin valmiiksi tai toisten puolesta. Suomalainen talkoohenki on parhaimmillaan silloin, kun se yhdistyy vilpittömään haluun luoda lisää mahdollisuuksia liikkumiseen ja urheilun harrastamiseen.

 

Yhdessä tekeminen on voimaa

Yhteisen hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi vaaditaan me-henkeä ja omaa aktiivisuutta, sillä aina ei voi vain odottaa saavansa kaikkea valmiina. Talkoisiin osallistuminen luontevassa ja iloisessa hengessä takaa sen, että lopputulos on toivotun kaltainen. Jokaisen panosta tarvitaan, jotta päämäärät saavutettaisiin. Yhdessä tekeminen tarkoittaa myös sitä, että kaikki pääsevät antamaan oman, persoonallisen panoksensa ja tuomaan esille itselleen tärkeitä arvoja. Yksin puurtaen tavoitteet tuntuvat helposti karkaavan kauas, mutta yhteistyöllä haluttu lopputulos muuttuu paljon helpommin saavutettavaksi.